TP.HCM tính xây dựng 20.000 căn nhà ở xã hội phục vụ tái định cư

Quan điểm của UBND TP.HCM, công tác tái an cư phải được tham khảo 1 một sốh toàn diện, chắc chắn không gian sống thích hợp và nâng cao chất lượng cuộc sống người dân sau khi di dời, tái an cư.

TP.HCM có dao động 13.851 căn nhà trên và ven kênh rạch nằm trong diện phải di dời để chỉnh trang thành thị – NGỌC DƯƠNG

Ngày 6.5, UBND TP.HCM có kế hoạch phát triển và quản lý, sử dụng nhà ở, đất ở phục vụ tái an cư một số dự án chỉnh trang thành thị, công ích ở TP.HCM GĐ 2019-2020 và các năm thứ hai đến năm 2025.

Theo UBND TP.HCM, GĐ 2019-2020, TP triển khai 301 dự án trọng tâm, có tổng số hơn 19.100 hộ, cá nhân bị ảnh hưởng, trong đây có 187 dự án hạ tầng kỹ thuật, 74 dự án hạ tầng, công trình công cộng và 40 dự án chỉnh trang thành thị, di dời nhà trên và ven kênh rạch.

Giai đoạn 2021-2025, TP.HCM triển khai 226 dự án trọng tâm có tổng số 24.900 hộ, cá nhân bị ảnh hưởng, trong đây có 140 dự án hạ tầng kỹ thuật, 54 dự án hạ tầng, công trình công cộng và 32 dự án chỉnh trang thành thị, di dời nhà trên và ven kênh rạch. Dự báo nhu cầu tái an cư cả hai GĐ này là 44.000 hộ, cá nhân bị ảnh hưởng.

Quan điểm của UBND TP.HCM, công tác tái an cư phải được tham khảo 1 một sốh toàn diện, không chỉ giải quyết nhà ở mà cần chắc chắn không gian sống thích hợp.

Tái an cư phải gắn liền có thực hiện chính sách bán hàng an sinh xã hội như đào tạo nghề, giải quyết công ăn việc làm tốt hơn, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống người dân sau khi di dời, tái an cư.

Do đây nhiệm vụ sắp tới của TP.HCM là tập trung phát triển nhà ở xã hội có diện tích 20.000 căn, để phục vụ cho đối tượng lương thấp và một số hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng trong một số dự án chỉnh trang thành thị, công ích ở TP.HCM.

Ngoài ra, TP.HCM rà soát, bố trí quỹ đất và sử dụng nguồn vốn ngân sách thu được từ một số dự án nhà ở thương mại, khu thành thị mới có nghĩa vụ thực hiện điều tiết 20% quỹ đất phục vụ nhà ở xã hội theo hình thức nộp bằng tiền, để phát triển nhà ở xã hội phục vụ tái an cư.

Canhogemriversidehcm.com – Theo Thanh niên

Bạn đang xem chuyên mục Blog canhogemriversidehcm.com

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *