TP.HCM xây dựng hệ số K thí điểm rút ngắn giải phóng mặt bằng

UBND TP.HCM vừa chấp thuận chủ trương thi công hệ số điều chỉnh giá đất để thí điểm cơ chế đặc biệt rút ngắn thời gian giải phóng mặt bằng.

Cụ thể, xét báo cáo, kiến nghị của Sở TN&MT TP (ngày 30-3-2020) về việc thi công hệ số điều chỉnh giá đất (hệ số K) để lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái an cư lấy ý kiến người dân có đất thu hồi, UBND TP.HCM vừa có văn bản chỉ đạo hai nội dung.

Thứ nhất, UBND TP.HCM chấp thuận chủ trương thực hiện thi công hệ số điều chỉnh giá đất để lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái an cư lấy ý kiến người dân khi Nhà nước thu hồi đất theo báo cáo, kiến nghị của Sở.

Thứ hai, UBND TP.HCM giao Sở tham mưu ủy ban ban hành quy chế phối hợp thực hiện, giải đáp UBND quận, huyện thực hiện, chắc chắn đúng quy định ở Nghị quyết số 27/NQ-CP ngày 9-3-2020 của Chính phủ (nghị định cho phép TP.HCM ứng dụng thí điểm cơ chế đặc biệt để rút ngắn thời gian giải phóng mặt bằng…).

Trước đây, ngày 30-3, Sở TN&MT TP đã có văn bản gửi UBND TP.HCM để triển khai Nghị quyết 27. Theo đây quận, huyện thống nhất sẽ thực hiện việc đề xuất hệ số điều chỉnh giá đất trong tháng 5-2020 để Sở TN&MT trình TP ban hành hệ số điều chỉnh giá đất vào tháng 6 năm nay.

Nghị quyết số 27/NQ-CP ngày 9-3-2020 của Chính phủ

Chính phủ giao UBND TP.HCM ban hành hệ số điều chỉnh giá đất vào đầu kỳ hằng năm để lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái an cư lấy ý kiến người dân có đất thu hồi.

Nghị quyết nêu rõ việc ban hành hệ số điều chỉnh giá đất này không phải là giá đất cụ thể của loại đất thu hồi ở thời điểm chọn lọc thu hồi đất.

UBND TP.HCM chọn lọc giá đất cụ thể của loại đất thu hồi ở thời điểm Nhà nước chọn lọc thu hồi đất theo quy định của Luật Đất đai.

Canhogemriversidehcm.com – Theo PLO

Bạn đang xem chuyên mục Blog canhogemriversidehcm.com

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *