TP.HCM: Xem xét điều chỉnh quy định bồi thường, hỗ trợ tại định cư khi thu hồi đất

UBND TP.HCM cho biết sẽ tham khảo, điều chỉnh quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái an cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn và quy định qui mô tối thiểu được tách thửa trong năm 2020.

Khu tái an cư Bình Khánh, quận 2 – Hình minh họa

Mới đấy, ở buổi họp về kế hoạch nhiệm vụ năm 2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND TP.HCM đã đề nghị những cán bộ tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát sau cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Đặt biệt, những dự án đầu tư có sử dụng đất, rà soát những trường hợp thuê đất công giá thấp, không hợp lý để thi công giá cho thuê mới thích hợp quy định. Đồng thời, những đơn vị dự định quỹ đất để chi trả nhà đầu tư khi thực hiện dự án đầu tư thi công công trình theo hình thực hợp đồng thi công – chuyển giao (dự án BT).

Đơn vị phải giải quyết nhanh thủ tục, hồ sơ; thực hiện tốt quy trình liên thông trong quá trình giải quyết hồ sơ, công việc thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường; nâng cao tinh thần trách nhiệm của cá nhân, tập thể…

Bên cạnh đây, UBND TP.HCM cho biết sẽ tham khảo, điều chỉnh quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái an cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn và quy định qui mô tối thiểu được tách thửa.

Ngoài ra, UBND TP.HCM cũng giao những cơ quan liên quan đề xuất điều chỉnh nhiều đề án quan trọng. Tham mưu quy trình chọn lọc nhà đầu tư theo hình thức BLT (Hợp đồng Xây dựng – Chuyển giao – Thuê dịch vụ) cũng như tham mưu điều chỉnh quy định về quản lý thực hiện chương trình, dự án sử dụng vốn đầu tư công của đô thị;

Bên cạnh đây, những vấn đề liên quan ngành điện nhằm tạo điều kiện cho những nhà máy đốt rác phát điện của đô thị ở những khu liên hợp xử lý chất thải cũng phải được tham khảo giải quyết. Vấn đề quy hoạch điều chỉnh khu vực bãi chôn lấp Đông Thạnh và Gò Cát phải kêu gọi được đầu tư, đấu thầu thực hiện dự án cải tạo, xử lý triệt để những bãi chôn lấp đã đâyng bãi…

Ngoài ra, Sở Tài nguyên và Môi trường cũng được giao thi công kế hoạch chuyên đề kiểm tra, xử lý những trường hợp vi phạm môi trường; trong đây tập trung vào những trường hợp vi phạm đối có cơ sở sản xuất trong những khu công nghiệp, khu chế xuất, cơ sở sản xuất có nguồn thải lớn, cơ sở y tế, cơ sở tái phạm nhiều lần nhưng không thực hiện việc cải tạo, nâng cấp hoặc thi công mới công trình xử lý chất thải đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường, cơ sở chậm xử lý khắc phục ô nhiễm môi trường.

Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện hồ sơ pháp lý về môi trường, trong đây có báo cáo phân tách tác động môi trường của những chủ đầu tư trước khi dự án đi vào vận hành, chắc chắn phải có hệ thống xử lý nước thải, khí thải đạt quy chuẩn môi trường.

Đồng thời, tham mưu Đề án quản lý, khai thác, sử dụng hiệu quả đất đai trên địa bàn TP; đề xuất phương án triển khai thực hiện Khu công nghệ môi trường xanh, tỉnh Long An…

Canhogemriversidehcm.com – Theo Doanh nghiệp VN

Bạn đang xem chuyên mục Blog canhogemriversidehcm.com

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *