TP.HCM: Xem xét toàn diện việc chuyển nhượng nhiều nhà đất

Đó là một vài nhà đất ở địa chỉ 51-53 đường An Dương Vương, quận 5 và khu đất lô số 7-7A đường số 4, Khu công nghiệp Tân Tạo, quận Bình Tân của Tổng doanh nghiệp Công nghiệp – in – bao bì Liksin – TNHH một thành viên.

Ngày 2-5, UBND TP.HCM có ý kiến chỉ đạo liên quan đến việc rà soát tổng thể một vài cuộc thanh tra kinh tế – xã hội trên địa bàn TP từ 2017-2018.

Theo đây, UBND TP giao thủ trưởng các sở, ban, ngành, chủ tịch UBND các quận – huyện và các tổng doanh nghiệp, doanh nghiệp trực thuộc UBND TP tổ chức thực hiện nghiêm các kiến nghị theo Kết luận thanh tra đã được thủ trưởng cơ quan nhà nước cùng cấp chỉ đạo. Có hình thức xử lý kịp thời, nghiêm minh các tổ chức, cá nhân không thực hiện hoặc không tích cực thu hồi, khắc phục tài sản Nhà nước bị thất thoát được phát hiện qua công tác thanh tra.

UBND TP cũng giao Thanh tra thành phố tăng cường công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, xử lý sau thanh tra; kịp thời báo cáo đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố có biện pháp xử lý nghiêm minh đối với các tổ chức, cá nhân không thực hiện nội dung kết luận thanh tra theo đúng quy định pháp luật.

Đặc biệt, UBND TP giao Sở Tài nguyên và môi trường chủ trì, phối hợp với một vài cơ quan để kiểm tra, làm rõ và xem xét toàn diện việc chuyển nhượng đối với nhà, đất tại địa chỉ số 51-53 đường An Dương Vương, quận 5 và khu đất lô số 7-7A đường số 4, Khu công nghiệp Tân Tạo, quận Bình Tân của Tổng doanh nghiệp Công nghiệp – in – bao bì Liksin – TNHH một thành viên (theo Kết luận thanh tra số 16/KL-TTTP-P7 ngày 14-6-2018 của Thanh tra TP); báo cáo kết quả cho UBND TP.

Quá trình kiểm tra nếu phát hiện có dấu hiệu tội phạm, báo cáo đề xuất trình UBND TP xem xét, báo cáo Ban thường vụ Thành ủy chỉ đạo xử lý theo quy định.

Canhogemriversidehcm.com – Theo Tuổi trẻ

Bạn đang xem chuyên mục Blog canhogemriversidehcm.com

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *