TP.HCM xin hợp nhất ban quản lý 3 khu đô thị

Ban Quản lý khu thành thị Nam đô thị, Ban Quản lý khu thành thị Thủ Thiêm, Ban Quản lý khu thành thị Tây Bắc được yêu cầu hợp nhất thành Ban Quản lý Phát triển thành thị.

Ban Quản lý 1 vài khu thành thị trọng tâm của TP.HCM sẽ được hợp nhất thành 1. Ảnh: Quỳnh Danh.

Ngày 7/11, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong kiến nghị có Thủ tướng về việc hợp nhất ban quản lý 3 khu thành thị trên toàn đô thị thành 1 ban duy nhất là Ban Quản lý Phát triển thành thị. Ban này sẽ làm việc theo mô hình cơ quan hành chính dưới sự quản lý của UBND TP.HCM.

Chủ tịch UBND TP.HCM cho biết sau khi thành lập, Ban Quản lý Phát triển thành thị sẽ giúp tinh giản bộ máy quản lý. Cụ thể, cơ cấu tổ chức sẽ tinh giản từ 3 ban (Ban Quản lý khu thành thị Nam đô thị, Ban Quản lý khu thành thị Thủ Thiêm, Ban Quản lý khu thành thị Tây Bắc) thành 1 ban.

Khi đi vào làm việc, Ban Quản lý Phát triển thành thị sẽ 1 vàih tân phạm vi quản lý từ 3 khu thành thị riêng lẻ thành 1 vài khu thành thị trên địa bàn đô thị.

Sau khi được Thủ tướng chấp thuận, UBND TP.HCM sẽ làm tờ trình và đề án theo đúng thủ tục, quy định.

Trước đây, Ban Quản lý Phát triển thành thị đã được thành lập trên cơ sở hợp nhất Ban Quản lý đầu tư thi công khu thành thị mới Thủ Thiêm và Ban Quản lý đầu tư thi công khu thành thị Tây Bắc đô thị.

Theo biện pháp làm việc cũ, 2 ban quản lý nêu trên được giao làm chủ đầu tư nhiều dự án hạ tầng ở 2 khu thành thị trọng tâm.

Canhogemriversidehcm.com – Theo Zing

Bạn đang xem chuyên mục Blog canhogemriversidehcm.com

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *