TP.HCM yêu cầu công khai thông tin các dự án nhà ở vi phạm

Nhằm cung cấp tài liệu về hiện trạng pháp lý và sai phạm ở một vài dự án nhà ở cho người dân trên địa bàn được biết, UBND TP.HCM đề nghị một vài sở ngành, UBND một vài quận huyện công khai tài liệu.

UBND quận 10 treo tài liệu cảnh báo người dân ở dự án nhà ở giao lộ Thành Thái – Tô Hiến Thành.

UBND TP.HCM vừa có văn bản số 711/UBND-ĐT ngày 2/3/2020 chỉ đạo một vài sở ngành và UBND một vài quận, huyện trên địa bàn về việc ngăn chặn, kiểm tra, xử lý việc chuyển quyền sử dụng đất không đúng quy định ở một vài dự án nhà ở sai phép, không phép.

Cụ thể, UBND Thành phố chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT), Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư công khai tài liệu chọn lọc pháp lý về đầu tư và sử dụng đất của một vài dự án kinh doanh nhà ở; các dự án đủ điều kiện giao dịch quyền sử dụng đất, phân phối nhà ở, dự án đủ điều kiện kinh doanh bất động sản hình thành trong tương lai.

Bên cạnh đây, phải công khai tài liệu các dự án nhà ở đã được phê duyệt nhưng có vi phạm pháp luật về đất đai, không đủ điều kiện giao dịch quyền sử dụng đất, phân phối nhà ở. Công khai văn bản, chọn lọc xác định hành vi vi phạm pháp luật về đất đai, pháp luật về đầu tư, thi công của chủ đầu tư dự án nhà ở.

Đối có Sở Quy hoạch và Kiến trúc, UBND một vài quận, huyện, một vài cơ quan này phải chịu trách nhiệm công khai một vài đồ án quy hoạch chi tiết thi công được duyệt. Trong đây, lưu ý tài liệu cho người dân được biết các dự án kinh doanh nhà ở đã được duyệt quy hoạch chi tiết thi công. Khi người dân có đề nghị, một vài sở ngành và UBND một vài quận, huyện phải cung cấp tài liệu kịp thời.

“UBND quận, huyện phối hợp có một vài sở ngành để công khai tài liệu danh sách một vài dự án nhà ở được phê duyệt và đã được phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hoặc có vi phạm pháp luật đất đai, không đủ điều kiện giao dịch quyền sử dụng đất, phân phối nhà ở”, văn bản do Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan ký, nêu rõ.

Canhogemriversidehcm.com – Theo Vietnamnet

Bạn đang xem chuyên mục Blog canhogemriversidehcm.com

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *