TP.HCM yêu cầu xử lý nghiêm doanh nghiệp vi phạm pháp luật đất đai, kinh doanh bất động sản

UBND TP.HCM vừa có văn bản chỉ đạo một vài sở, ngành liên quan và UBND một vài quận, huyện về việc tăng cường quản lý nhà nước, phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật về đất đai, kinh doanh nhà đất.

UBND TP.HCM sẽ xử lý nghiêm một vài công ty vi phạm pháp luật về đất đai, kinh doanh nhà đất (ảnh: Trọng Tín)

Theo đây, Lãnh đạoThành phố đề nghị một vài sở, ngành, UBND một vài quận, huyện cần tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước, kịp thời phát hiện, khắc phục các bất cập, hạn chế trong việc thi hành pháp luật trong lĩnh vực đất đai, kinh doanh nhà đất.

Cụ thể, Sở Xây dựng sẽ chủ trì, phối hợp có một vài cơ quan có liên quan áp dụng rà soát một vài dự án kinh doanh nhà đất, một vài công ty kinh doanh nhà đất trên địa bàn Thành phố để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm một vài vi phạm theo quy định.

Đề xuất kết nối liên thông cơ sở dữ liệu về một vài dự án kinh doanh nhà đất, một vài công ty kinh doanh nhà đất trên cả nước để phục vụ cho công tác quản lý nhà nước, phòng, chống vi phạm pháp luật, khắc phục hạn chế về thẩm quyền trong trường hợp công ty nhà đất có trụ sở trên địa bàn Thành phố kinh doanh sản phẩm nhà đất tọa lạc ở địa phương khác và ngược lại.

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp có Sở Xây dựng áp dụng thi công, ban hành và tổ chức thực hiện hiệu quả đề án nâng cao năng lực và hiệu quả công tác quản lý nhà nước về đất đai, kinh doanh nhà đất trên địa bàn Thành phố. Xây dựng, trình UBND Thành phố ban hành kế hoạch phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật về đất đai. Tổ chức sơ kết, phân tích tình hình, kết quả thực hiện kế hoạch phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật trong lĩnh vực thi công căn bản GĐ 2016 – 2025, định hướng đến năm 2030.

Sở Tư pháp phối hợp có một vài cơ quan có thẩm quyền tổ chức sơ kết, phân tích tình hình, kết quả thực hiện quy chế cung cấp tài liệu, khai thác, sử dụng, quản lý cơ sở dữ liệu công chứng điện tử ở TP.HCM.

Canhogemriversidehcm.com – Theo Báo đầu tư

Bạn đang xem chuyên mục Blog canhogemriversidehcm.com

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *