TPHCM: Chấm dứt việc giao nhà đầu tư tự bỏ chi phí lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án

Tại cuộc họp Tổ công tác đầu tư trên địa bàn TPHCM, UBND đô thị đã giao Sở Kế hoạch và Đầu tư thống nhất phương án đầu tư dự án những con phố trục Bắc – Nam có những nhà đầu tư để tổ chức đấu thầu sau khi Báo cáo tìm hiểu khả thi được duyệt.

Đối có những dự án lôi kéo đầu tư theo hình thức đối tác công – tư (PPP) khác thì sử dụng vốn ngân sách TPHCM để tìm hiểu lập, thẩm định, trình duyệt Báo cáo tìm hiểu tiền khả thi; chấm dứt việc giao những nhà đầu tư tự bỏ giá thành lập Báo cáo tìm hiểu tiền khả thi những dự án, nhằm chắc chắn tính công khai minh bạch trong quá trình chọn lọc nhà đầu tư.

Về dự án những con phố Vành đai 2, cơ quan này cũng được giao rà soát diện tích, phân kỳ đầu tư, tham khảo tính cấp bách ưu tiên đầu tư, trong đây GĐ 2019 – 2020 chủ yếu thông qua chủ trương, bố trí vốn dự trù đầu tư và đã đi vào hoạt động những thủ tục cần thiết để triển khai sau năm 2020.

UBND TPHCM sẽ báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy thông qua trước khi trình HĐND TPHCM về chủ trương, phân kỳ đầu tư và công đoạn thực hiện đoạn 1, đoạn 2 dự án. Đối có đoạn 3 (dự án đầu tư thi công đoạn tuyến kết nối từ những con phố Phạm Văn Đồng đến nút giao thông Gò Dưa – Quốc lộ 1, quận Thủ Đức), UBND TPHCM sẽ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chấp thuận sử dụng những khu đất đủ điều kiện để chi trả cho hợp đồng BT dự án.

Về dự án thi công cầu những con phố Bình Tiên, Sở Giao thông vận tải được giao rà soát trọn vẹn quy trình thủ tục, hình thức đầu tư dự án để thống nhất hình thức có những nhà đầu tư trong GĐ giai đoạn này.

Canhogemriversidehcm.com – Theo Nhịp sống việt

Bạn đang xem chuyên mục Blog canhogemriversidehcm.com

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *