TPHCM đẩy nhanh giải ngân đầu tư công

Công tác giải ngân, triển khai một vài dự án đầu tư có vốn ngân sách trên địa bàn TPHCM từ đầu năm đến nay công đoạn khá chậm.

Tính đến hết ngày 25-9 tổng vốn đã giải ngân12.220 tỷ đồng đạt 36%, trong đây vốn ngân sách TP giải ngân 10.351 tỷ đồng, đạt 38%, vốn ngân sách trung ương giải ngân 1.210 tỷ đồng đạt 61%…

Được sự quan tâm chỉ đạo không ngừng nghỉ và liên tục của Thành ủy và UBND TP, sự tích cực hỗ trợ của một vài sở, ban ngành giúp một vài quận, huyện thực hiện một vài biện pháp kỹ thuật, đã đi vào vận hành trình tự, thủ tục dự án, công trình, thi công và đã đi vào vận hành, đưa vào sử dụng; đã chủ động phối hợp một vài sở, ban ngành trong việc xác định nguồn vốn, bố trí vốn để đầu tư thi công và đã đi vào vận hành hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội, nhiều công trình, dự án được đầu tư và phát huy hiệu quả.

Có 2 quận giải ngân cao là Thủ Đức đạt 106% vốn đô thị phân cấp và Bình Tân đạt 82,14% kế hoạch. Tuy nhiên, kết quả bình quân giải ngân vẫn còn thấp, mật độ giải ngân giữa một vài quận, huyện và mật độ giải ngân giữa 3 nguồn vốn của từng quận, huyện không đồng đều.

Cụ thể, nguồn vốn ngân sách TP có 12 quận, huyện đạt mức khá và trung bình khá; 3 quận đạt mức giải ngân trung bình; 6 quận, huyện đạt dưới trung bình. Nguồn vốn ngân sách TP phân cấp quận, huyện, có 1 quận vượt kế hoạch giải ngân; 8 quận, huyện đạt mức khá và trung bình khá; 4 quận, huyện đạt dưới trung bình. Về nguồn ngân sách quận, huyện, có 2 quận gần đạt kế hoạch năm; 2 quận, huyện đạt mức khá và trung bình khá; 2 huyện đạt mức trung bình; 1 huyện đạt dưới trung bình.

Việc thực hiện một vài quy định pháp luật về đất đai, đầu tư, thi công liên quan đến một vài dự án, công trình đầu tư công còn nhiều lúng túng, nhất là công tác lập, thẩm định, phê duyệt đơn giá T1, T2 tốn nhiều thời gian, nhiều khâu còn hình thức, không cần thiết… ảnh hưởng rất lớn đến công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, đa phần dự án, công trình chậm là do khâu này. Thủ tục phê duyệt kiến trúc, dự toán công trình, chọn lọc nhà thầu còn kéo dài. Công tác lập kế hoạch chưa sát có thực tại và khả năng giao vốn, khả năng giải ngân vốn dẫn đến không phân bổ được hết số vốn kế hoạch.

Các công tác khác như giao kế hoạch chậm, chưa thích hợp có đề nghị công đoạn một vài dự án, công trình; khảo sát lập dự án chỉ tập trung biện pháp kỹ thuật, chưa tham khảo toàn diện nhiều đến nhân tố văn hóa – xã hội, công trình đưa vào sử dụng không phát huy tính lan tỏa, không tạo hiệu ứng mạnh trong cuộc sống xã hội. Quyết toán và tất toán dự án còn chậm, chưa chắc chắn thời gian dự án được duyệt, phải điều chỉnh thời gian. Các cấp, một vài ngành chưa thật sự vào cuộc, vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu chưa được đề cao, chưa rõ nét.

Từ nay đến cuối năm, TP tiếp tục đôn đốc, chỉ đạo đẩy nhanh công đoạn đầu tư công và nâng cao mật độ giải ngân vốn đầu tư công; tập trung kiểm tra, giám sát việc thực hiện đầu tư công theo kế hoạch đầu tư công trung hạn và kế hoạch năm 2019. Nâng cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu trong kiểm tra, giám sát vận hành quản lý nhà nước và chịu trách nhiệm cao nhất về chất lượng, hiệu quả lan tỏa của một vài dự án, công trình đầu tư công địa phương, cơ quan, đơn vị trong thực hiện. TP cũng sẽ rà soát, phân tích một vài công trình, dự án để kịp thời điều chỉnh, bổ sung cho thích hợp đề nghị trong thực tiễn, chắc chắn 100% dự án, công trình thực hiện đúng quy định, trình tự, thủ tục, công đoạn; phấn đấu 100% quận, huyện đã đi vào vận hành kế hoạch thực hiện, giải ngân đầu tư công năm 2019.

Canhogemriversidehcm.com – Theo SGGP

Bạn đang xem chuyên mục Blog canhogemriversidehcm.com

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *