TPHCM: Đề xuất đổi mới cơ chế, chính sách trong đầu tư các dự án cơ sở hạ tầng

UBND TPHCM vừa kiến nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng hệ thống tài liệu nhằm lập danh sách yêu cầu cấm chỉ định thầu đối có các nhà thầu xây dựng, giải đáp xây dựng không chắc chắn năng lực….

Đặc biệt, TPHCM lưu ý các công ty có lịch sử gây chậm trễ công đoạn thực hiện do lỗi chủ quan của nhà thầu đối có nhiều dự án sử dụng vốn ngân sách (trên 3 dự án); nâng cấp hệ thống tài liệu nghiệp vụ nhằm hỗ trợ chủ đầu tư cập nhật tài liệu dự án lên hệ thống hiệu quả, tránh bị nghẽn mạng, chập chờn trong quá trình nhập dữ liệu;

Nâng cấp, xây dựng hệ thống tài liệu nghiệp vụ (hệ thống tài liệu dự án sử dụng vốn nhà nước) hỗ trợ các đơn vị, địa phương tự trích xuất toàn bộ các tài liệu dự án của địa phương, đơn vị; nâng cấp, chỉnh sửa hệ thống tài liệu nghiệp vụ để cung cấp nhu cầu thực hiện phân quyền cho các cơ quan chủ quản, cơ quan đầu mối về giám sát, phân tích đầu tư trong việc theo dõi báo cáo giám sát của các chủ đầu tư, chủ chương trình, chủ dự án.

UBND TPHCM cũng kiến nghị Bộ bổ sung nội dung báo cáo về danh mục các dự án chuẩn bị sẽ kiểm tra, phân tích trong kỳ thứ hai vào hệ thống tài liệu nghiệp vụ để các chủ đầu tư báo cáo các nội dung, số liệu; ban hành Thông tư thay thế Thông tư số 22/2010/TT-BKH ngày 2/12/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định về định mức giá thành giám sát, phân tích đầu tư hoặc giải đáp việc xác định mức giá thành giám sát, phân tích đầu tư;

Tổ chức thêm các khóa đào tạo về công tác quản lý dự án để các chủ đầu tư và các cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư nâng cao năng lực quản lý điều hành dự án; xây dựng dự thảo Luật PPP theo hướng cho phép nhà đầu tư được tự đề xuất giá sử dụng dịch vụ có phương châm “lời ăn lỗ chịu”, ngân sách TPHCM không cấp bù trong trường hợp dự án thua lỗ; bổ sung 1 trường hợp phải thực hiện cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư là dự án đầu tư sử dụng đất thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Kinh doanh nhà đất nhằm tăng cường công tác quản lý đối có các dự án có sử dụng đất cũng như thống nhất có quy định của Luật kinh doanh nhà đất về thủ tục việc mua bán dự án nhà đất.

Ngoài ra, Bộ cũng cần quy định việc nhà đầu tư nước ngoài sau khi thành lập tổ chức kinh tế và được cấp giấy chứng nhận đăng ký công ty thì điện thoại cơ quan đăng ký đầu tư để được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh, tài liệu về nhà đầu tư ghi nhận ở giấy chứng nhận đăng ký đầu tư sẽ là tài liệu của tổ chức kinh tế vừa được cấp giấy chứng nhận đăng ký công ty…

Đối có việc chuyển tiếp cho các trường hợp dự án được chấp thuận chủ trương trước thời điểm Luật Đầu tư năm 2014 có hiệu lực, TP đề xuất quy định thêm điều kiện chuyển tiếp, cho phép nhà đầu tư tiếp tục đã đi vào hoạt động 100% việc bồi thường, giải phóng mặt bằng trên cơ sở tự thỏa thuận có các tổ chức, cá nhân đang sử dụng đất để làm cơ sở được chấp thuận chủ trương đầu tư.

UBND TPHCM cũng kiến nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục hỗ trợ TPHCM trong việc vận động nguồn vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ cho các dự án ưu tiên đầu tư vào lĩnh vực phát triển cơ sở hạ tầng, giao thông và môi trường có diện tích đầu tư lớn như: dự án cải tạo hệ thống thoát nước mưa và nước thải TPHCM (lưu vực Tham Lương – Bến Cát – Nước Lên), dự án cải tạo hệ thống thoát nước, nước thải và thích ứng có biến đổi khí hậu ở lưu vực Tây Sài Gòn và dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt thành thị số 3a, tuyến Bên Thành – Bến xe Miền Tây.

Canhogemriversidehcm.com – Theo Báo dân sinh

Bạn đang xem chuyên mục Blog canhogemriversidehcm.com

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *