TPHCM kiến nghị giữ nguyên quy hoạch đô thị như hiện nay

Chiều 15-11, Văn phòng UBND TPHCM cho biết, UBND TPHCM vừa có văn bản số 5XC2 /UBND-ĐT kiến nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Quy hoạch thi công tỉnh và Quy hoạch tỉnh, ảnh hưởng đến sự phát triển của TPHCM.

Một góc TPHCM. Ảnh: VIỆT DŨNG

Hiện nay, nhiều tỉnh, thành thị đã và đang lập Quy hoạch thi công tỉnh, thành thị (Quy hoạch chung xây dụng) theo luật quy hoạch thành thị có định huớng phát triển cho 10 đến 30 năm tới, trong đây có TPHCM.

Thực tiễn trong nhiều năm qua, TPHCM đã triển khai, tổ chức thực hiện đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thi công đến năm 2025 (đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ở Quyết định số 24/QĐ-TTg ngày 6-1-2010) đã phát huy được tính hiệu quả trong quá trình quản lý, thi công và phát triển TP. Đồ án này là 1 công cụ quản lý hữu hiệu nhằm phát triển thành thị thích hợp có thành thị loại đặc trưng. Do đây, cần phát huy tính tích cực hiệu quả này của đồ án Quy hoạch thi công tỉnh (thực hiện theo Luật Quy hoạch thành thị), chẳng thể bỏ để tích hợp hoặc thay thế bởi Quy hoạch tỉnh.

Căn cứ vào tình hình thực ở và định hướng phát triển kinh tế – xã hội trong thời gian tới, cộng có sức ép về sự tăng thêm dân số giai đoạn này ở TPHCM; sau hơn 1 năm tổ chức rà soát phân tích quá trình thực hiện theo đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thi công TP năm 2025 (đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ở Quyết định số 24/QĐ-TTg ngày 6-1-2010), UBND TP đang trình Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương điều chỉnh tổng thể đồ án này (thực hiện theo Luật Quy hoạch thành thị) nhằm định hướng quy hoạch phát triển TPHCM đến năm 2030 tầm nhìn đến 2050.

Qua quá trình thực tiễn trong quản lý, thi công và phát triển thành thị ở TP trong nhiều năm qua có một vài thành quả đã đạt được UBND TP đề xuất Ủy ban Thường vụ Quốc hội tham khảo, giữ lại Quy hoạch thi công tỉnh trực thuộc Trung ương (Quy hoạch chung thi công) theo luật Quy hoạch thành thị để làm công cụ quản lý Quy hoạch thành thị đạt đề nghị hiệu quả, thích hợp có điều kiện thực tiễn; đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi cho TPHCM triển khai công tác lập đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung thi công TP đến năm 2030, tầm nhìn đến nãm 2050, mà ngay từ năm 2017 TPHCM đã căn cứ vào luật Quy hoạch thành thị để thực hiện một vài bước dự tính.

Canhogemriversidehcm.com – Theo SGGP

Bạn đang xem chuyên mục Blog canhogemriversidehcm.com

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *