TPHCM: Phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất trong một số dự án

UBND TPHCM đã phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để tính bồi thường, hỗ trợ, tái an cư trong dự án cống kiểm soát triều cây khô và tuyến một số con phố phục vụ thi công hoạt động giải quyết ngập do triều khu vực TPHCM có xét đến nhân tố biến đổi khí hậu (GĐ 1) trên địa bàn huyện Bình Chánh.

Cụ thể, hệ số điều chỉnh giá đất ở Quốc lộ 50 (đoạn từ một số con phố Nguyễn Văn Linh đến hết ranh xã Phong Phú) từ 1,959 đến 2,199; đất nông nghiệp từ 7,019 đến 7,751 và đối có nền đất tái an cư là 5,143.

Mức hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề nghiệp và tìm kiếm việc làm cho hộ gia đình, cá nhân khi nhà nước thu hồi đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp là 3,5.

UBND TPHCM cũng phê duyệt hệ số điều chỉnh giá bán, giá thu tiền sử dụng đất tái an cư của dự án thi công Trường THCS Qui Đức, xã Qui Đức, huyện Bình Chánh là 9,533 và hệ số điều chỉnh giá bán, giá thu tiền sử dụng đất tái an cư của dự án thi công kiên cố tuyến kè bảo vệ khu dân cư ấp Bình Mỹ và ấp Bình Trường, xã Bình Khánh, huyện Cần Giờ là 7,641.

Trước đây, UBND TPHCM vừa giao Sở Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương thực hiện đúng theo chỉ đạo của UBND TPHCM về việc đẩy nhanh liên quan công đoạn thực hiện dự án Giải quyết ngập do triều khu vực thành phố có xét đến yêu tố biến đổi khí hậu – GĐ 1 (dự án 10 ngàn tỷ đồng).

Về công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, UBND TPHCM phân công ông Võ Trung Trực, Phó Ban Chỉ đạo bồi thường, hỗ trợ, tái an cư thành phố chủ trì, phối họp một số quận huyện liên quan dự án khẩn trương tổ chức họp giao ban định kỳ hàng tuần để giải quyết các gặp khó, vướng mắc liên quan công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, báo cáo UBND TPHCM.

UBND TPHCM giao UBND một số quận, huyện liên quan dự án khẩn trương đã đi vào hoạt động công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư triển khai dự án theo đúng công đoạn, trước ngày 30/6 này.

Trung tâm Điều hành chương trình chống ngập nước thành phố khẩn trương tham khảo, xác nhận giá trị khối lượng đã đi vào hoạt động một số hạng mục công trình đã thi công (theo danh mục trong hồ sơ báo cáo tìm hiểu khả thi được duyệt và báo cáo tìm hiểu khả thi điều chỉnh được duyệt); tham mưu, đề xuất UBND TPHCM theo đúng quy định.

Trung tâm chủ động thực hiện một số thủ tục pháp lý liên quan giải thể, bàn giao theo đúng quy định pháp luật; tham mưu, đề xuất UBND TPHCM chuyển một số tính năng, nhiệm vụ liên quan dự án này cho Ban Quản lý dự án Đầu tư thi công hạ tầng thành phố tiếp nhận bàn giao trong tháng 5/2019.

Trung tâm Điều hành chương trình chống ngập nước thành phố, Sở NN-PTNT và một số sở-ngành đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện theo đúng chỉ đạo của UBND TPHCM về triển khai một số công việc liên quan dự án.

Văn phòng UBND TPHCM được giao nhiệm vụ tổng hợp một số nội dung liên quan dự án, trình Thường trực UBND TPHCM báo cáo HĐND TPHCM thông qua chủ trương về một số vấn đề liên quan dự án trong kỳ họp của HĐND TPHCM định kỳ.

Canhogemriversidehcm.com – Theo Tri thức trẻ

Bạn đang xem chuyên mục Blog canhogemriversidehcm.com

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *