TPHCM sẽ triển khai hơn 300 dự án trọng điểm trong vòng 2 năm tới

UBND TPHCM vừa ban hành Kế hoạch phát triển và quản lý sử dụng nhà ở, đất ở phục vụ tái an cư các dự án chỉnh trang thành thị, công ích trên địa bàn TP GĐ 2019 – 2020 và đến năm 2025.

Theo đây, trong GĐ 2019 – 2020, TPHCM chuẩn bị triển khai thực hiện 301 dự án trọng điểm có tổng số hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng dao động 19.100 trường hợp; trong đây có 187 dự án hạ tầng kỹ thuật, 74 dự án hạ tầng xã hội, công trình công cộng và 40 dự án chỉnh trang thành thị, di dời nhà trên và ven kênh rạch.

Đối có GĐ 2021 – 2025, TPHCM chuẩn bị triển khai thực hiện 226 dự án trọng điểm có tổng số hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng dao động 24.900 trường hợp; trong đây có 140 dự án hạ tầng kỹ thuật, 54 dự án hạ tầng xã hội, công trình công cộng và 32 dự án chỉnh trang thành thị, di dời nhà trên và ven kênh rạch.

Theo UBND TPHCM, công tác tái an cư phải được tham khảo giải quyết 1 cách toàn diện, không chỉ giải quyết nhà ở mà cần phải chắc chắn không gian sống thích hợp, đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội; tái an cư phải gắn có việc thực hiện các chính sách bán hàng an sinh xã hội như đào tạo nghề, giải quyết công ăn việc làm tốt hơn hoặc bình phục lương, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống người dân sau khi di dời, tái an cư.

Công tác giải quyết nhà ở chính sách bán hàng để tái an cư nhằm chắc chắn cho người dân sớm ổn định chỗ ở sau khi di dời, chứ không phải để người dân được hưởng lợi thông qua việc bố trí nhà ở tái an cư rồi mua bán để hưởng tiền chênh lệch.

TPHCM sẽ không sử dụng vốn ngân sách nhà nước để đầu tư thi công mới nhà ở phục vụ tái an cư, chủ yếu sử dụng nhà ở thương mại và nhà ở xã hội để bố trí tái an cư. Đối có các dự án có tổng diện tích thu hồi đất lớn, dự án phát triển thành thị ở khu vực trọng điểm TPHCM, chủ đầu tư phải chắc chắn quỹ nhà phục vụ tái an cư ở chỗ.

Đối có địa bàn 5 huyện ưu tiên dành quỹ đất có quy hoạch thích hợp để đầu tư thi công hạ tầng kỹ thuật khu tái an cư đồng bộ, cung cấp nhu cầu tái an cư cho người dân các dự án chỉnh trang thành thị, công ích trên địa bàn.

Ngoài ra, TPHCM cũng sẽ đẩy nhanh việc sử dụng nguồn nhà ở, đất ở thuộc có nhà nước có sẵn, để giải quyết tái an cư cho các dự án chỉnh trang thành thị, dự án công ích và giải quyết tạm cư cho các trường hợp khẩn cấp (hỏa hoạn, sạt lở, di dời các chung cư hư hỏng nặng, nguy hiểm…), nhằm sử dụng hiệu quả, hạn chế việc xuống cấp, lãng phí;

Đổi mới công tác dự đoán nhu cầu về nhà ở phục vụ tái an cư; tập trung phát triển nhà ở xã hội để phục vụ cho các đối tượng lương thấp, trong đây có đối tượng là hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng bởi các dự án chỉnh trang thành thị, công ích nhưng gặp khó trong việc tự tạo lập nhà ở.

Canhogemriversidehcm.com – Theo Tri thức trẻ

Bạn đang xem chuyên mục Blog canhogemriversidehcm.com

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *