TPHCM: Tăng cường quản lý về nhà chung cư

UBND TPHCM vừa giao Sở Xây dựng tăng cường công tác quản lý cấp phép thi công công trình nhà chung cư

Trong đây, TPHCM đề nghị đơn vị này cần xác định phần qui mô có chung và có riêng của một vài chủ có, không để phát sinh tranh chấp, khiếu nại về sau; giám sát việc thực hiện cam đoan của một vài chủ đầu tư trong quá trình khai thác, quản lý, sử dụng nhà chung cư; đồng thời kiến nghị Bộ Xây dựng điều chỉnh Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư cho thích hợp có thực ở.

UBND TPHCM sẽ đưa hệ thống tổ chức cấp phường-xã, thị trấn tham dự vào công tác quản lý nhà nước về nhà chung cư trên địa bàn.

Nhằm khắc phục một vài hạn chế trong quản lý, sử dụng, làm việc nhà chung cư trên địa bàn, TPHCM cho rằng về lâu dài, kiến nghị bỏ cơ chế giao chủ đầu tư thu chi phí bảo trì 2% phần có chung nhà chung cư như giai đoạn này. Việc hình thành quỹ bảo trì phần có chung của từng chung cư sẽ do ban quản trị chung cư thu của một vài chủ có trong quá trình quản lý, sử dụng theo mật độ % do Hội nghị nhà chung cư chọn lọc.

Chính phủ cần có một vàih thức chế tài xử lý đối có một vài vi phạm trong công tác quản lý sử dụng chung cư như: chăn, thả gia súc, gia cầm trong khu vực nhà chung cư; vi phạm Bản nội quy quản lý, sử dụng nhà chung cư; Ban quản trị nhà chung cư không tổ chức Hội nghị nhà chung cư thường niên; một vài thành viên ban quản trị nhà chung cư không tham dự lóp bồi dưỡng kiến thức về quản lý, sử dụng nhà chung cư…

Bộ Xây dựng cần ban hành nguyên tắc, quy chuẩn xác định qui mô để xe đạp, xe cho người tàn tật, xe động cơ hai bánh và xe xe bốn bánh, tránh phát sinh tranh chấp; giải đáp việc giải quyết một vài tranh chấp liên quan đến quyền có nơi để xe ở chung cư đối có trường hợp sau ngày Luật Nhà ở năm 2005 có hiệu lực thi hành đến trước ngày Luật Nhà ở năm 2014 có hiệu lực thi hành; giải đáp mô hình làm việc của ban quản trị theo Hội đồng quản trị của hợp tác xã hoặc của doanh nghiệp cổ phần.

UBND quận-huyện, phường-xã, thị trấn sẽ chịu trách nhiệm về giải quyết một vài tranh chấp, khiếu nại cũng như tình hình trật tự xã hội ở nhà chung cư; đồng thời giải quyết tình hình tranh chấp về quản lý, sử dụng nhà chung cư.

Sở Xây dựng cần tăng cường kiểm tra, giải quyết dứt điểm một vài tranh chấp khiếu nại về việc chiếm dụng chi phí bảo trì phần có chung của nhà chung cư; giải quyết một vài tranh chấp về chi phí quản lý làm việc nhà chung cư; xác định qui mô có, sử dụng chung riêng của nhà chung cư; nghiệm thu, phân tách chất lượng thi công nhà chung cư; tổ chức kiểm tra, thanh tra và xử lý một vài vi phạm quy định về quản lý, sử dụng nhà chung cư.

Canhogemriversidehcm.com – Theo Tri thức trẻ

Bạn đang xem chuyên mục Blog canhogemriversidehcm.com

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *