TPHCM: Xây dựng các hình thức chế tài xử lý vi phạm trật tự xây dựng

Trước hiện trạng vi phạm trật tự thi công (TTXD) phức tạp trên địa bàn, UBND TPHCM đã đề nghị những sở-ngành, quận-huyện đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị của Thành ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về TTXD trên địa bàn TP, tạo hiệu ứng tích cực có tính lan tỏa.

Theo đây, UBND những quận-huyện được giao rà soát, tổ chức cưỡng chế những công trình vi phạm có tính chất/quy mô lớn, nghiêm trọng trên địa bàn. UBND TP cũng sẽ tổ chức cưỡng chế 1 số công trình vi phạm nghiêm trọng ở quận 5 và quận Thủ Đức hoặc 1 số công trình trung tâm ở những quận-huyện khác cần sớm xử lý.

UBND quận-huyện là cơ quan chủ trì, thực hiện toàn bộ những nội dung công tác thi hành chọn lọc xử phạt vi phạm hành chính, đầu mối triển khai thực hiện và chịu trách nhiệm chính trong việc tổ chức cưỡng chế tháo dỡ công trình vi phạm TTXD ở địa bàn quận-huyện đây. Đối có việc phê duyệt hồ sơ, ban hành những chọn lọc thì UBND quận-huyện chịu trách nhiệm báo cáo, dự trù nội dung trình Sở Xây dựng để thẩm định và phê duyệt hoặc trình UBND TP phê duyệt đối có trường hợp thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND TPHCM.

Sở Xây dựng cần phân cấp cho UBND quận-huyện trực tiếp quản lý lực lượng thanh tra thi công địa bàn trong khi chờ Đề án thí điểm lập Đội quản lý TTXD thành phố thuộc UBND quận-huyện được duyệt; ban hành Quy chế mới trong phối hợp xử lý TTXD; lập danh mục những hình thức chế tài xử lý, trong đây hệ thống theo mức độ nghiêm trọng của hành vi vi phạm và tính nghiêm khắc của chế tài, thi công thành “Hướng dẫn thực hiện những giải pháp xử lý 1 số hành vi vi phạm hành chính về TTXD trên địa bàn TPHCM”.

Ngoài ra, Sở Xây dựng cũng cần công khai tài liệu trước khi tổ chức ký kết Kế hoạch liên tịch có UBND 24 quận-huyện và những cơ quan, đơn vị có liên quan. Kế hoạch liên tịch có từng địa phương phải xác định trọng tâm, trung tâm khu vực thực hiện, những điểm nóng về vi phạm TTXD, quyết tâm kéo giảm mật độ vi phạm hoặc khắc phục hậu quả.

Canhogemriversidehcm.com – Theo Nhịp sống việt

Bạn đang xem chuyên mục Blog canhogemriversidehcm.com

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *