TPHCM: Xây dựng quy trình quản lý nhà nước về các hoạt động xây dựng, bất động sản

Theo UBND TPHCM, giai đoạn này một số cấp chính quyền đã làm việc có Thanh tra Chính phủ, Bộ Công an để thống nhất: Đối có các trường hợp TPHCM thực hiện kế thừa, tiếp nối nếu chưa phát hiện vấn đề gì thì vẫn làm thông thường; còn nếu phát hiện sai thì phải truy xử lý từ gốc.

UBND TPHCM cũng cho biết thêm một số dự án thanh tra kết luận có sai thì phải dừng lại để thực hiện theo đúng quy định. Những dự án mà cơ quan công an đang thụ lý thì dừng lại vì đấy là luật quy định. Còn các dự án không thuộc hai trường hợp này, UBND TPHCM làm việc trực tiếp có Thanh tra Chính phủ, cơ quan Kiểm toán…

TPHCM sẽ thống nhất tháo gỡ 124 dự án để tiếp tục làm (tiếp tục triển khai một số thủ tục hành chính thông thường, nhưng phải đúng quy định pháp luật); còn trong quá trình triển khai, nếu phát hiện sai pháp luật thì phải ngưng lại.

UBND TPHCM đã giao Sở Tài nguyên và Môi trường mời công ty lên để công khai đầy đủ, giải đáp một số công ty làm một số thủ tục, triển khai nhanh một số dự án, không để lãng phí và ảnh hưởng đến môi trường đầu tư của TP.

Về 300 mặt bằng có ý kiến tạm dừng, hủy chọn lọc đầu tư, theo Quyết định 09 của Thủ tướng Chính phủ được phép phân phối chỉ định nhưng một số công ty này không làm thủ tục tài chính. Đến nay đã quá thời gian quy định 24 tháng, một số công ty không mua thì Nhà nước thu hồi.

UBND TPHCM đã chỉ đạo Sở Tài chính là Thường trực Ban chỉ đạo 167, mời công ty lên để nghiên cứu nguyên nhân, nếu chính đáng mà có cơ sở tham khảo tiếp tục phân phối thì đề xuất triển khai; còn nếu không thì thu hồi phân phối đấu giá, chứ không để lãng phí tài sản.

Đối có 7 dự án ở quận Phú Nhuận do Novaland làm chủ đầu tư, UBND TPHCM đã có văn bản chỉ đạo theo đề xuất của Sở Xây dựng, triển khai một số thủ tục thông thường. Đến nay đã có 4 dự án đã đi vào làm việc một số thủ tục, phân phối cho người dân. UBND TPHCM không có văn bản nào chỉ đạo ngưng cấp giấy, chuyển nhượng cho người dân.

Để giải quyết thủ tục hồ sơ cho công ty bất động sản được thuận lợi hơn, mới đấy ở Hội nghị đối thoại có một số công ty bất động sản trên địa bàn, Bí thư Thành uỷ Nguyễn Thiện Nhân đã yêu cầu UBND TPHCM thi công quy trình liên quan đến quản lý nhà nước về quá trình triển khai một số làm việc thi công bất động sản để công ty triển khai thực hiện dự án được biết; từng sở, ngành cần có thời gian giải quyết hồ sơ cụ thể.

Đối có cơ chế xử lý một số dự án thi công bất động sản trong quá trình triển khai, trong quá trình vận dụng một số quy định pháp luật mà còn có ý kiến khác nhau thì phải bàn bạc để tháo gỡ và nếu vượt thẩm quyền TPHCM thì kiến nghị cấp Trung ương tham khảo…

Canhogemriversidehcm.com – Theo Nhịp sống kinh tế

Bạn đang xem chuyên mục Blog canhogemriversidehcm.com

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *