Triển khai các quy định về đăng ký thế chấp nhà và đất: Vẫn còn những bất cập

Nghị định số 102/2017/NĐ-CP của Chính phủ về đăng ký cách thức bảo đảm và Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BTP-BTNMT của Bộ Tư pháp, Bộ Tài nguyên và Môi trường giải đáp việc đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền có đất được kỳ vọng sẽ góp phần khơi thông dòng vốn, thu hồi nợ vay hiệu quả. Song quá trình triển khai còn bất cập do các quy định chưa thống nhất, đồng bộ…

Trên cơ sở Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ về 1 số biện pháp tháo gỡ gặp khó cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ phân khúc, giải quyết nợ xấu, nhiều tổ chức tín dụng đã thực hiện cho vay đối có các cá nhân có nhu cầu mua nhà ở xã hội thuộc gói tín dụng ưu đãi 30.000 tỷ đồng. Theo quy trình, xác lập 1 hợp đồng thế chấp quyền để bảo đảm cho khoản vay từ hợp đồng chuyển nhượng nhà ở xã hội là 1 trong các khâu Thứ nhất. Thời điểm nhà ở xã hội được cấp giấy chứng nhận và nghiệm thu đưa vào sử dụng, ngân hàng và bạn vay mua nhà áp dụng chuyển tiếp đăng ký thế chấp theo quy định ở Điều 12, Thông tư liên tịch số 09/2016/ TTLT-BTP-BTNMT.

Tuy vậy, khi hai bên triển khai thì gặp 1 cản trở pháp lý lớn do cộng quy định về hồ sơ chuyển tiếp sang đăng ký thế chấp nhà ở do nhà ở hình thành trong tương lai đã được nghiệm thu đưa vào sử dụng, nhưng Khoản 2, Điều 46, Nghị định số 102/2017/NĐ-CP đề nghị hồ sơ chuyển tiếp đăng ký thế chấp phải có “hợp đồng thế chấp nhà ở có công chứng, chứng thực theo quy định của pháp luật”. Trong khi đây, Điều 28 Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BTP-BTNMT không đề nghị. Để bảo đảm an toàn, đa phần cơ quan đăng ký đất đai cho rằng, thực hiện theo Nghị định số 102/2017/NĐ-CP mới đúng quy trình và đề nghị các bên khi nộp hồ sơ chuyển tiếp đăng ký thế chấp phải cung cấp hợp đồng thế chấp nhà ở có công chứng, chứng thực.

Song làm việc có cơ quan công chứng để công chứng, chứng thực hợp đồng thế chấp nhà ở xã hội đã hình thành, công chứng viên đề nghị ngân hàng phải xóa đăng ký thế chấp quyền tài sản ban đầu mới chấp thuận công chứng, chứng thực. Lý do là theo quy định ở Điểm a, Khoản 1, Điều 11 Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BTP-BTNMT thì: “Trường hợp nhà ở hình thành trong tương lai đã được đăng ký thế chấp theo hình thức thế chấp quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng chuyển nhượng nhà ở thì không được đồng thời đăng ký theo hình thức đăng ký thế chấp nhà ở đây”.

Ngoài ra, ở Khoản 1, Điều 22 Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BTP-BTNMT còn gây nhiều gặp khó cho người sử dụng đất khi đăng ký thế chấp tài sản không phải là nhà ở gắn liền có đất hình thành trong tương lai vì không có bản vẽ mật độ 1/500 như quy định. Bởi thực ở, có nhiều công trình lớn trong khu công nghiệp, bản vẽ được thực hiện có mật độ 1/2.000. Nếu căn cứ theo quy định, thì không được đăng ký thế chấp mặc dù bản vẽ đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Chính vì quy định thiếu thống nhất, đồng bộ nên dù thủ tục hành chính về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền có đất và biểu thu phí thực hiện thủ tục đã được công khai đầy đủ, quy trình giải quyết cũng càng ngày càng được rút ngắn nhưng việc triển khai trên thực ở vẫn gặp gặp khó. “Căn bệnh” nghị định mâu thuẫn có thông tư nêu trên đã tồn ở khá lâu. Hiện nay, các tổ chức tín dụng đều có chung quan điểm kiến nghị cơ quan quản lý nhà nước xóa bỏ các điểm chưa thích hợp, tránh vận dụng tùy nghi nhằm khơi thông dòng vốn, thu hồi nợ vay hiệu quả. Bên cạnh đây, việc thi công quy chế phối hợp liên ngành giữa các tổ chức tín dụng, tài nguyên môi trường và cơ quan tư pháp trong việc tiếp nhận hồ sơ, xử lý và giải quyết hồ sơ là việc cần triển khai ngay.

Canhogemriversidehcm.com – Theo HNM

Bạn đang xem chuyên mục Blog canhogemriversidehcm.com

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *