UBND TP HCM gỡ khó cho Ban Quản lý Đường sắt đô thị

UBND TP HCM vừa có văn bản chấp thuận cho tạm ứng chi phí làm việc năm 2019 đối có Ban Quản lý Đường sắt thành thị TP, có số tiền 39 tỉ đồng từ nguồn ngân sách TP.

Khoản tạm ứng này tiến hành cho trả thu nhập, thu nhập, chi đào tạo và 1 số khoản chi không ngừng nghỉ nhằm duy trì làm việc của Ban Quản lý Đường sắt thành thị (QLĐSĐT) và trưởng Ban được ủy quyền phê duyệt dự toán để thực hiện.

UBND TP giao Sở Tài chính phối hợp Kho bạc nhà nước TP HCM khẩn trương thực hiện 1 số thủ tục tạm ứng khoản tiền trên cho Ban QLĐSĐT từ nguồn ngân sách TP.

Riêng Ban QLĐSĐT được giao tích cực phối hợp có 1 số cơ quan thẩm định để đã đi vào hoạt động công tác trình điều chỉnh tổng mức đầu tư của dự án metro số 1 (Bến Thành – Suối Tiên) và dự án metro số 2 (Bến Thành – Tham Lương). Đồng thời, đơn vị này cũng có trách nhiệm tham mưu văn bản kiến nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính bố trí vốn, sớm hoàn trả 1 số khoản tạm ứng từ ngân sách TP HCM năm 2019.

Dự án tuyến metro số 1 (Bến Thành – Suối Tiên) đang được khẩn trương đẩy nhanh công đoạn

Bên cạnh đây, UBND TP cũng chỉ đạo Ban QLĐSĐT tập trung giải quyết, tháo gỡ 1 số gặp khó để đẩy nhanh công đoạn giải ngân, sử dụng hết nguồn vốn đã được bố trí và tạm ứng cũng như rà soát nguồn thu từ 1 số dự án thi công, đề xuất cơ chế tài chính thích hợp có tình hình của đơn vị, báo cáo UBND TP trong quý II năm 2019.

Trước đây, ngày 1-3, Ban QLĐSĐT có văn bản khẩn gửi Thường trực UBND TP về việc xin tạm ứng chi phí làm việc năm 2019 có số tiền 39 tỉ đồng để trả thu nhập cho cán bộ, người lao động do gặp nhiều gặp khó, chưa được tạm ứng kịp thời. Vấn đề này ảnh hưởng đến tinh thần cũng như nỗ lực ổn định tình hình gặp khó chung của 1 đơn vị đặc biệt mà UBND TP đã giao thực hiện 1 số dự án đường sắt thành thị diện tích quốc gia trên toàn TP.

Canhogemriversidehcm.com – Theo Tuổi trẻ

Bạn đang xem chuyên mục Blog canhogemriversidehcm.com

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *