Ủy ban phải công khai danh sách dự án nhà ở sai phép

Bộ TN&MT vừa ban hành Công văn 4944/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 30-9-2019 về kiểm tra, xử lý việc chuyển quyền sử dụng đất không đúng quy định ở 1 số dự án nhà ở sai phép, không phép.

Một phường ở TP.HCM đặt biển cảnh báo 1 dự án ma trên địa bàn. Ảnh: PLO

Theo Công văn 4944, trong thời gian qua, trên phương tiện tài liệu đại chúng và tài liệu qua đường dây nóng của Bộ TN&MT phản ánh ở 1 số địa phương có hiện trạng nhiều chủ đầu tư rao phân phối nhà, đất thuộc 1 số dự án nhà ở không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép hoặc 1 số dự án chưa được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất hoặc 1 số dự án không đủ điều kiện chuyển quyền sử dụng đất, phân phối nhà ở… Và hiện trạng có nhiều người đã mua hoặc nộp tiền đặt cọc để nhận mua phân phối nhà, đất ở 1 số dự án không phép, sai phép nêu trên.

Việc phân phối, mua nhà đất nêu trên đã vi phạm 1 số quy định của pháp luật về đất đai, gây rủi ro cho người mua nhà đất, tác động xấu đến phân khúc nhà đất, gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

Để ngăn chặn, xử lý hiện trạng chủ đầu tư lừa đảo, rao phân phối 1 số dự án nhà, đất không phép, trái phép, Bộ TN&MT yêu cầu UBND tỉnh, TP trực thuộc trung ương chỉ đạo, tổ chức thực hiện 1 số nội dung sau:

– Công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; công khai tài liệu 1 số dự án nhà ở đã được phê duyệt trên địa bàn ở trụ sở UBND cấp huyện, xã và ở khu đất thực hiện dự án và trên phương tiện tài liệu đại chúng của địa phương để cho mọi tổ chức, cá nhân tiện lợi nắm bắt tài liệu trước khi thực hiện 1 số chuyển nhượng, chắc chắn tính công khai, minh bạch.

– Công khai 1 số dự án nhà ở đã được phê duyệt nhưng có vi phạm pháp luật về đất đai, không đủ điều kiện mua phân phối quyền sử dụng đất, phân phối nhà ở.

– Chỉ đạo 1 số cơ quan tính năng và chính quyền địa phương tăng cường kiểm tra, rà soát nhằm kịp thời phát hiện và xử lý ngay 1 số vi phạm nêu trên. Trường hợp có dấu hiệu lừa đảo cần kịp thời thông báo cho cơ quan bảo vệ pháp luật để xử lý theo quy định.

– Tuyên truyền, khuyến cáo đến 1 số tổ chức, cá nhân cần điện thoại có cơ quan tài nguyên và môi trường, thi công và chính quyền địa phương nghiên cứu tài liệu dự án trước khi áp dụng chuyển nhượng để tránh rủi ro khi mua nhà, đất không đúng quy định…

Canhogemriversidehcm.com – Theo PLO

Bạn đang xem chuyên mục Blog canhogemriversidehcm.com

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *