Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua thành lập TP.Long Khánh

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tham khảo và biểu quyết thông qua có mật độ tán thành 100% việc điều chỉnh địa giới hành chính 5 xã và giải thể 1 xã của huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai; thành lập 5 phường thuộc thị xã Long Khánh và thành lập đô thị Long Khánh thuộc tỉnh Đồng Nai.

Tỉnh Đồng Nai có 5.897,70 km2 qui mô môi trường xung quanh, dân số trên 2,843 triệu người; có 11 đơn vị hành chính cấp huyện (gồm 1 đô thị, 1 thị xã và 9 huyện); và 171 đơn vị hành chính cấp xã. Huyện Long Thành có 430,79 km2qui mô môi trường xung quanh, dân số 240.093 người; có 15 đơn vị hành chính cấp xã gồm 1 thị trấn và 14 xã.

Điều chỉnh địa giới hành chính 5 xã gồm: Bình Sơn, Cẩm Đường, Long An, Long Phước, Bàu Cạn và giải thể xã Suối Trầu thuộc huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

Sau khi điều chỉnh, qui mô và dân số một số xã trên có sự một sốh tân; trong đó xã Bình Sơn được điều chỉnh lên, từ 45,31 km2 có dân số 13.057 người lên 74,21 km2 qui mô môi trường xung quanh (trong đó đất thuộc Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành là 50 km2) và dân số 23.427 người.

Huyện Long Thành không một sốh tân về qui mô môi trường xung quanh và dân số nhưng giảm 1 xã (Suối Trầu). Cụ thể, huyện còn 14 xã đơn vị hành chính cấp xã, gồm 1 thị trấn và 13 xã.

Trên địa bàn huyện hiện có Dự án Cảng hàng không Quốc tế Long Thành, đó là dự án đặc trưng quan trọng cấp quốc gia đã được Quốc hội, Chính phủ chọn lọc đầu tư thi công, có ý nghĩa lớn lao đối có sự phát triển kinh tế – xã hội của đất nước. Theo kế hoạch thì tổng qui mô của Dự án Cảng hàng không Quốc tế Long Thành chuẩn bị là 50 km2 (chiếm 11,61% tổng qui mô môi trường xung quanh của huyện Long Thành), nằm trên địa bàn một số xã Bình Sơn; Cẩm Đường; Long An; Long Phước; Bàu Cạn; Suối Trầu thuộc huyện Long Thành.

Thực hiện chủ trương của Quốc hội và Chính phủ về việc đầu tư thi công Cảng hàng không quốc tế Long Thành, tỉnh Đồng Nai đã và đang khẩn trương tập trung chỉ đạo thi công báo cáo Đề án khả thi dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái an cư Cảng hàng không Quốc tế Long Thành.

Theo đó, Dự án có qui mô thu hồi lớn (50 km2), liên quan đến địa giới hành chính của một số xã Bình Sơn, Cẩm Đường, Long An, Long Phước, Bàu Cạn, Suối Trầu và ảnh hưởng đến cuộc sống của 4.864 hộ dân.

Tỉnh Đồng Nai không một sốh tân về qui mô môi trường xung quanh và dân số nhưng giảm 1 xã (Suối Trầu).

Canhogemriversidehcm.com – Theo Nhịp sống kinh tế

Bạn đang xem chuyên mục Blog canhogemriversidehcm.com

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *