“Vạch” nhiều sai phạm nghiêm trọng về đất đai ở huyện Bình Chánh

Kết luận của Thanh tra TPHCM khẳng định một vài sai phạm ở xã Bình Hưng là rất nghiêm trọng, cần xử lý nghiêm minh. Bên cạnh đây, huyện Bình Chánh cũng có nhiều sai phạm trong công tác quản lý đất đai.

Thanh tra TPHCM vừa có kết luận thanh tra số 43 thông báo về “trách nhiệm thủ trưởng trong việc thực hiện một vài quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng ở huyện Bình Chánh”.

Theo đây, UBND huyện Bình Chánh đã chỉ ra nhiều sai phạm trong việc thực hiện một vài quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng, GĐ từ năm 2017 – 2018 và 6 tháng của năm 2019.

Theo kết luận thanh tra, UBND huyện Bình Chánh đã có nhiều sai phạm trong quản lý, sử dụng mặt bằng nhà đất chưa nghiêm ngặt, kê khai chưa đầy đủ, nhiều địa chỉ nhà đất sử dụng không hiệu quả, không đúng mục đích được giao.

Tại huyện Bình Chánh còn 74/372 trường hợp chưa thực hiện phương án xử lý, sắp xếp một vài mặt bằng nhà đất do nhà nước quản lý. Qua kiểm tra có 6 trường hợp sử dụng không đúng mục đích và không hiệu quả. Trung tâm văn hoá – gym thể thao ký 7 hợp đồng liên kết, cho thuê mặt bằng khi chưa xin ý kiến của UBND đô thị, chưa tổ chức đấu giá để xác định giá cho thuê theo đúng quy định.

Bên cạnh đây, từ tháng 1/2017 – 9/2019, số tiền cho thuê gần 940 triệu đồng đã được Trung tâm văn hoá – gym thể thao gộp vào nguồn thu chung rồi chi tiêu theo quy chế chi tiêu nội bộ là chưa đúng về quản lý, sử dụng tài sản công.

Tại huyện Bình Chánh còn 74/372 trường hợp chưa thực hiện phương án xử lý, sắp xếp một vài mặt bằng nhà đất do nhà nước quản lý

Thanh tra TPHCM cũng xác định phòng Tài chính – kế hoạch huyện Bình Chánh cũng có nhiều sai phạm. Trong đây, việc tạm ứng ngân sách huyện còn để kéo dài nhiều năm nhưng chưa thu hồi. Tính đến tháng 9/2019, số tiền chưa chi trả tạm ứng là hơn 18,6 tỉ đồng, nhiều khoản tạm ứng khó có khả năng thu hồi.

Công ty TNHH MTV Công ích huyện Bình Chánh có nhiều thiếu sót chưa nghiêm ngặt trong việc quản lý, sử dụng, phân phối hoá giá cho thuê mặt bằng thuộc có nhà nước. Bên cạnh đây còn báo cáo thiếu 2 căn nhà được UBND đô thị giao, chưa xử lý hiện trạng một vài hộ dân không ký hợp đồng thuê nhà, phân phối hóa giá 9 căn nhà chưa tuân thủ một vài quy định của pháp luật…

Tại xã Bình Hưng, chủ tịch xã từ năm 2014 đến nay đã có nhiều thiếu sót, sai phạm liên quan đến tài chính, kế toán như để thất lạc chứng từ, tuỳ tiện chi tạm ứng dẫn đến mất cân đối thu chi và thâm hụt ngân sách. Trong đây, chủ tịch xã đã tuỳ tiện chi dao động 10,5 tỉ đồng từ nguồn cải một vàih tiền lương bổng nhưng đến tháng 12/2018 mới hoàn trả hơn 7,6 tỉ đồng.

Kết luận của thanh tra cũng khẳng định một vài sai phạm ở xã Bình Hưng là rất nghiêm trọng, cần chấn chỉnh cũng như xử lý nghiêm minh. Từ tháng 5/2018, Chủ tịch UBND huyện Bình Chánh đã có nhiều văn bản chỉ đạo xử lý một vài cá nhân liên quan chưa thực hiện nghiêm.

Do chưa hoàn chỉnh sổ sách kế toán và cập nhật chứng từ năm 2014 đến nay nên Thanh tra TPHCM không đủ hồ sơ, chứng từ kiểm tra và kết luận toàn diện.

Thanh tra TPHCM yêu cầu UBND huyện Bình Chánh khẩn trương rà soát, cập nhật chứng từ, hoàn chỉnh sổ sách kế toán chuyển cho cơ quan thanh tra.

Đối có trường hợp có dấu hiệu cố ý làm trái, tham ô tài sản nhà nước cần chuyển cơ quan điều tra làm rõ.

Thanh tra TPHCM kiến nghị Chủ tịch UBND TPHCM giao cho UBND huyện Bình Chánh chấn chỉnh công tác quản lý nhà, đất thuộc có nhà nước trên địa bàn huyện.

Tiến hành kiểm điểm, xác định trách nhiệm đối có một vài cá nhân, tổ chức liên quan quan việc kê khai thiếu cá địa chỉ nhà, đất thuộc có nhà nước qua một vài thời kỳ, việc chậm thực hiện chỉ đạo của UBND TPHCM.

Đồng thời, Thanh tra đô thị kiến nghị và được UBND đô thị chấp nhận giao một vài sở Nội vụ, Tài chính… chủ trì, giải đáp huyện Bình Chánh khắc phục các sai phạm mà Thanh tra đã kết luận.

Canhogemriversidehcm.com – Theo Dân trí

Bạn đang xem chuyên mục Blog canhogemriversidehcm.com

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *