Vì sao thị trường bất động sản méo mó?

“Chính quy hoạch sử dụng đất và việc thực hiện quy hoạch sử dụng đất không tốt đã làm cho việc hình đô phân khúc đất đai bị méo mó”…

Quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất phải là 1 nội dung trọng yếu thể hiện chiến lược, quy hoạch phát triển kinh tế, xã hội trong từng GĐ, thích hợp có từng địa phương, khu vực. Tuy nhiên, trên thực tại, quy hoạch này còn nhiều bất cập, là lý do căn bản dẫn đến hàng ngàn dự án tiện dụng được điều chỉnh quy hoạch và hàng ngàn dự án treo trên cả nước.

“Chính quy hoạch sử dụng đất và việc thực hiện quy hoạch sử dụng đất không tốt đã làm cho việc hình đô phân khúc đất đai bị méo mó, biến dạng, trì trệ, hoạt động không minh bạch”, ông Trần Quốc Toản, nguyên Phó chủ nhiệm văn phòng Chính phủ nhận định.

Kỷ cương thực hiện chưa nghiêm

Theo ông Toản, chất lượng thi công và thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng tài nguyên đất còn thấp, còn có nặng tính hành chính bao cấp, thiếu công khai minh bạch, thiếu tầm nhìn trung và dài hạn, chưa gắn bó nghiêm ngặt có các chiến lược và quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội.

Quy hoạch treo còn khá phổ biến, tính khả thi chưa cao; có các nhân tố tiêu cực trong thi công và thực thi quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất… gây tiêu cực, lãng phí, thất thoát không nhỏ. Nhìn chung, kỷ cương trong việc thực hiện chưa nghiêm, việc điều chỉnh quy hoạch có không ít trường hợp trái quy định, trái thẩm quyền, còn không ít tiêu cực.

Báo cáo chưa đầy đủ của các địa phương có Đoàn giám sát về nội dung đất đai thành thị của Quốc hội, cho thấy, cả nước có 1.390 dự án điều chỉnh quy hoạch từ 1-6 lần. Việc điều chỉnh quy hoạch thường được thực hiện theo đề xuất của nhà đầu tư, theo hướng tăng mật độ, hệ số sử dụng đất, giảm qui mô đất công cùng, đất công trình hạ tầng kỹ thuật hoặc bổ sung tính năng nhà ở vào các lô đất thương mại, văn phòng… gây sức ép lớn lên hạ tầng giao thông, hạ tầng xã hội trong khu vực, ảnh hưởng đến lợi ích người dân, nhất là ở Hà Nội và Tp.HCM.

Tại hai thành thị này, mật độ đất dành cho giao thông chỉ đạt dao động 9%, trong khi theo quy hoạch phải đạt 20 – 26% đối có thành thị trọng điểm, 18 – 23% đối có thành thị vệ tinh, 16 – 20% cho các thị trấn; mật độ đất bến bãi đỗ xe trên đất thi công thành thị đạt dưới 1% (đề nghị phải đạt 3 – 4%).

Hơn nữa, sau khi di dời 1 số nhà máy, xí nghiệp, cơ sở sản xuất, trung tâm y tế ra khỏi nội đô, đất đây thay vì làm không gian cây xanh, mặt nước, các công trình dịch vụ công cùng phục vụ lợi ích cùng đồng thì lại biến thành các toà nhà cao tầng.

Trong thời gian dài, ở nhiều địa phương, cứ có đất trống, công ty xin là được chính quyền cấp, vô vàn dự án đầu tư theo kiểu phong trào, không xuất phát từ nhu cầu phát triển thực tại thành thị. Không ít dự án được cấp đất nhưng không có nguồn lực để thực hiện dẫn đến hiện trạng để dự án treo.

Ông Đỗ Viết Chiến, Tổng thư ký Hiệp hội nhà đất Việt Nam nhìn nhận, hiện trạng này phổ biến ở đa số các thành thị lớn trên cả nước, xuất phát từ công tác tổ chức thực hiện quy hoạch và quản lý phát triển thành thị theo quy hoạch đang có vấn đề, làm quy hoạch dự án lệch lạc rất nhiều so có ban đầu và làm méo mó phân khúc nhà đất.

Quy hoạch phải thực sự dẫn đường

Ví như Tp.HCM hiện còn 547 dự án phải thu hồi chủ trương do thực hiện chậm. Tại Hà Nội, theo thống kê chưa đầy đủ, có dao động 400 dự án treo đang tồn tại trên toàn bộ các quận, huyện. “Hầu hết các dự án treo đều do quy hoạch hoặc văn bản có các sai sót về mặt pháp luật”, bà Doãn Hồng Nhung, Đại học Quốc gia nhận định.

Theo ông Đặng Hùng Võ, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và môi trường: “Chúng ta có 1 khung pháp luật về quy hoạch tích hợp thống nhất được ứng dụng trên phạm vi cả nước, nhưng quy hoạch sử dụng đất lại bị cách tân hoàn toàn, không còn là 1 hệ thống.

Cơ chế điều chỉnh quy hoạch thiếu chuẩn mực, nhiều khi không phải vì mục đích phát triển chung mà chỉ vì các lợi ích riêng. Điều này dẫn tới 1 hiện trạng là Nhà nước chưa chắc chắn tính năng dẫn đường cho phát triển và lợi ích tư nhân chưa là động lực cho phát triển. Trên thực tại, lợi ích tư nhân có thể hiện đang dẫn đường cho phát triển, quy hoạch của Nhà nước nhiều khi chạy theo lợi ích tư nhân”.

Trước hiện trạng đây, ông Trần Quốc Toản kiến nghị, cần phải đổi mới công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Công tác này phải kết hợp hữu cơ giữa căn cứ vào chiến lược phát triển đất nước có tầm nhìn dài hạn, phản ánh đầy đủ đề nghị và nội dung phát triển đồng bộ các lĩnh vực của đất nước có sử dụng đất, đồng thời phải căn cứ vào đề nghị phát triển của phân khúc trong từng GĐ.

Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phải đi trước 1 bước, đồng thời bảo đảm phân bổ 1 cách hợp lý, có hiệu quả nguồn tài nguyên đất đai quốc gia phục vụ cho các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội trung và ngắn hạn.

Quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất phải trở thành công cụ quan trọng quản lý và sử dụng tài nguyên đất, phải được triển khai công khai minh bạch, phải lấy ý kiến của người dân và phải tạo sự đồng bộ giữa quy hoạch sử dụng đất có quy hoạch thi công, quy hoạch các ngành, tham vấn các bên liên quan trong quá trình lập quy hoạch.

Canhogemriversidehcm.com – Theo Vneconomy

Bạn đang xem chuyên mục Blog canhogemriversidehcm.com

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *