Xây nhà diện tích nhỏ hơn giấy phép xây dựng có bị xử phạt?

Khi thi công mới hoặc sửa chữa, cải tạo nhà ở riêng lẻ nằm ngoài khu vực quy hoạch chi tiết thi công 1/500 và đã có giấy phép thi công thì 1 số trường hợp sẽ được cấp Giấy chứng nhận quyền có nhà.

Sở Xây dựng TP.HCM vừa có văn bản gửi Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các quận huyện ý kiến về 1 số nội dung liên quan đến việc xử lý công trình thi công mới nhà ở riêng lẻ hoặc công trình sửa chữa, cải tạo nhà ở riêng lẻ trên địa bàn thành phố.

Đây là các nội dung nhằm chắc chắn thống nhất trong thực hiện công tác kiểm tra vận hành thi công, có việc xử lý công trình thi công mới nhà ở riêng lẻ hoặc công trình sửa chữa, cải tạo nhà ở riêng lẻ và công tác cấp Giấy chứng nhận quyền có nhà ở riêng lẻ trên địa bàn.

Theo Sở Xây dựng Thành phố, có các công trình thi công mới nhà ở riêng lẻ hoặc công trình sửa chữa, cải tạo nhà ở riêng lẻ, ngoài khu vực quy hoạch chi tiết thi công 1/500, đã được cấp giấy phép thi công (GPXD):

Nếu công trình có tổng diện tích nhỏ hơn so có GPXD, không làm cách tân chỉ tiêu quy hoạch, kiến trúc theo GPXD được cấp, không ảnh hưởng đến kết cấu chịu lực công trình, không thuộc trường hợp điều chỉnh GPXD theo Điều 98 Luật Xây dựng năm 2014 thì đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền có nhà ở riêng lẻ.

Một số công trình nhà ở thi công sai giấy phép thi công đang được UBND quận 2, TP.HCM xử lý.

Một số công trình nhà ở thi công sai giấy phép thi công đang được UBND quận 2, TP.HCM xử lý. Còn có trường hợp cách tân hình thức kiến trúc mặt ngoài công trình trong thành phố không thuộc khu vực có đề nghị về quản lý kiến trúc; điều chỉnh kiến trúc nội khu công trình không làm cách tân công năng, an toàn PCCC, chỉ tiêu quy hoạch, kiến trúc… theo GPXD được cấp thì không bị coi là hành vi thi công sai nội dung GPXD.

Công trình thi công mới nhà ở riêng lẻ hoặc công trình sửa chữa, cải tạo nhà ở riêng lẻ, ở nông thôn thuộc công trình được miễn GPXD theo quy định. Sở Xây dựng đề nghị UBND các quận huyện thực hiện quản lý trật tự thi công đối có công trình được miễn GPXD theo quy định.

Cụ thể, việc quản lý trật tự thi công căn cứ vào quy hoạch thi công được duyệt. Tại các khu vực chưa có quy hoạch thi công, UBND các cấp theo phân cấp có trách nhiệm ban hành quy định về quản lý quy hoạch, kiến trúc để làm cơ sở cấp GPXD và quản lý trật tự thi công.

Về nội dung quản lý trật tự thi công đối có các công trình được miễn GPXD, theo Sở Xây dựng, địa phương cần kiểm tra sự tuân thủ quy hoạch thi công, kiến trúc thành phố (nếu có) hoặc quy định về quản lý quy hoạch, kiến trúc.

Còn có trường hợp kiến trúc thi công đã được cơ quan chuyên môn về thi công thẩm định thì nội dung quản lý thi công là kiểm tra sự tuân thủ kiến trúc đã được thẩm định và các quy định pháp luật liên quan.

Canhogemriversidehcm.com – Theo Vietnamnet

Bạn đang xem chuyên mục Blog canhogemriversidehcm.com

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *