Ý kiến của Bộ Xây dựng về Đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2040

Sau khi nhận được Văn bản số 8108/UBND-CN ngày 11/7/2018 của UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu giải đáp về Đồ án Điều chỉnh mở rộng quy hoạch chung thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2040 (kèm theo Quyết định số 2320/QĐ-UBND ngày 20/6/2018 của UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt nhiệm vụ Đồ án Điều chỉnh mở rộng quy hoạch chung thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2040), Bộ Xây dựng có văn bản gửi UBND tỉnh Thanh Hóa.

Một góc thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa. (Nguồn: Internet)

Theo đây, phạm vi ranh giới lập quy hoạch bao gồm tất cả quy mô địa giới hành chính của thị xã Bỉm Sơn (quy mô 67,01km2) và huyện Hà Trung (có quy mô 244,51km2); Mục tiêu khu vực lập quy hoạch hướng tới nguyên tắc thành thị loại III.

Do vậy việc lập đồ án quy hoạch thi công có phạm vi và mục tiêu nêu trên là đồ án quy hoạch chung thành thị mới có quy mô dân số tiên đoán tương đương thành thị loại III.

Theo Điều 44, Luật Quy hoạch thành thị số 30/2009/QH12, thẩm quyền phê duyệt nhiệm vụ và đồ án quy hoạch chung thành thị mới có quy mô dân số tiên đoán tương đương thành thị loại III thuộc Thủ tướng Chính phủ, mặt khác, thị xã Bỉm Sơn nằm trong danh mục một số thị xã phải sắp xếp lại theo Nghị quyết 1211/2016/UBTVQH13.

UBND tỉnh Thanh Hóa cần báo cáo Thủ tướng Chính phủ về chủ trương lập Điều chỉnh mở rộng quy hoạch chung thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2040, trước khi tổ chức triển khai một số bước thứ hai.

Canhogemriversidehcm.com – Theo Xây Dựng

Bạn đang xem chuyên mục Blog canhogemriversidehcm.com

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *