Yêu cầu kiểm tra việc Gamuda Land đòi TP.HCM hoàn trả 514 tỉ đồng

Phó thủ tướng Trương Hòa Bình đề nghị cơ quan tính năng kiểm tra việc Công ty CP Gamuda Land kiến nghị TP.HCM hoàn trả 514 tỉ đồng..

Hình minh họa

Văn phòng Chính phủ mới đó thông báo Kết luận của Phó thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình về việc giải quyết kiến nghị của Công ty CP Gamuda Land liên quan tới dự án Khu liên hợp văn hóa thể thao và dân cư Tân Thắng (gọi tắt là Khu liên hợp, ở Q.Tân Phú, TP.HCM).

Theo đó, Phó thủ tướng đề nghị Bộ TN-MT chủ trì phối hợp có Bộ Tài chính, Thanh tra Chính phủ và UBND TP.HCM kiểm tra làm rõ quy hoạch sử dụng đất dự án Khu liên hợp đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; làm rõ việc TP.HCM ban hành Quyết định 5081 năm 2010 cho Công ty CP Gamuda Land thuê 82,5 ha đất để làm dự án, trong đó có 34,6 ha đất giao thông, cây xanh, mặt nước không thu tiền sử dụng đất, có thích hợp có pháp luật về đất đai? Bởi luật Đất đai 2003 không quy định nhà nước cho thuê đất không thu tiền sử dụng đất đối có đất thi công công trình phục vụ lợi ích công cộng, nhằm mục đích kinh doanh.

Đối có từng hạng mục, công trình công cộng trên qui mô 34,6 ha, phải xác định rõ qui mô đất, hạng mục, công trình công cộng nào thuộc trách nhiệm TP phải thực hiện nhưng giao cho Công ty CP đầu tư địa ốc Sài Gòn Thương Tín Tân Thắng (gọi tắt là Công ty Thương Tín Tân Thắng) giải phóng mặt bằng, đầu tư thi công, giao lại cho TP quản lý; phần qui mô nào công ty phải thực hiện theo quy định pháp luật. Bộ TN-MT phải báo cáo Thủ tướng kết quả thực hiện trước 30.6.

Dự án Khu liên hợp có qui mô 82,5 ha, được UBND TP.HCM chấp thuận cho Công ty Thương Tín Tân Thắng làm chủ đầu tư. Sau đó, Công ty CP Gamuda Land mua lại tất cả cổ phần của Công ty Thương Tín Tân Thắng để có dự án.

Thời gian qua, Công ty CP Gamuda Land đã kiến nghị UBND TP.HCM hoàn trả lại 514 tỉ đồng mà công ty đã chi trả để bồi thường, giải phóng mặt bằng đối có 34,6 ha đất giao thông, cây xanh, mặt nước trong khuôn viên dự án, có nguyên nhân đó là qui mô phục vụ mục đích công cộng. Dù vậy, theo kết luận của Thanh tra Chính phủ, Công ty CP Gamuda Land không trực tiếp chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho một vài hộ dân tái an cư, mà chỉ mua lại cổ phần từ Công ty Thương Tín Tân Thắng.

Canhogemriversidehcm.com – Theo Thanh niên

Bạn đang xem chuyên mục Blog canhogemriversidehcm.com

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *